Category Archives: Rugaciuni

Rugaciunea fiilor pentru parinti

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuternicești florile și verdeață de pe tot pământul cu căldură soarelui Tău, și sufletul omenesc cu căldură iubirii Tale, Tu, Cel ce pe toate le-ai zidit de bunăvoia Ta în cer și pe pământ și pe toate le păstrezi prin dragoste și milă, revarsă, mult-îndurate Doamne, peste sufletul meu cel slab și umilit care se închină Ție, bunătatea și darul Tău, și iubire și milă peste părinții mei, peste mai-marii mei și peste toți aceia care se ostenesc pentru mine și care m-au ajutat vreodată cu sfatul și bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile și ajutorul cel venit de la Tine și revărsat asupra lor prin rugăciunile și prin dragostea mea fiască. Îți vorbește, Părinte, inima mea de fiu (fiică), și știu că Tu cunoști lăuntrul nostru și că nu Te vei întoarce de la inima mea, atât de dăruită tuturor acelora pentru care Te rog,- dăruiește-mi, Doamne, înțelepciune, că să nu uit niciodată, nici în supărări, nici în necazuri și nici în bucurie, învățătura Ta, cum că „binecuvântările părinților întăresc casele fiilor„, și iarăși: „cunună bătrânilor sunt fiii lor și fală fiilor sunt părinții lor„. Pentru această, rogu-Te, Doamne, slăvite împărate și bunule Părinte, întărește-mă să cresc înaintea feței lor cu temerea de Ține și cu rușinea de oameni, pentru că, prin curățirea de orice rău, prin împlinirea oricărui bine, prin fugă de orice păcat și prin setea de orice virtute, viață mea să fie spre mântuirea mea și a lor. Că Tu ești, Doamne, Cel ce odinioară ai zis: „Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora că acestora este împărăția cerurilor„, și Ți-ai pus dumnezeieștile Tale mâini peste capetelelor și i-ai binecuvântat. Însuți Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, și ajută-mi să fac bucurie părinților mei și să umblu întru cărările Tale cele sfinte, săvârșind numai ce este bun și plăcut Ție, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin!

Reclame

Rugaciunea ultimilor stareti de la Optina

Doamne, daruieste-mi sa primesc cu liniste sufleteasca tot ce-mi va aduce ziua de azi. Invredniceste- ma sa ma dau intru totul Sfintei Voiei Tale. In tot ceasul astazi, povatuieste-ma si in toate ma sprijineste.

Oricare vor fi vestile pe care le voi primi in timpul zilei, invata-ma sa le primesc cu sufletul linistit si intarit in credinta ca peste toate este Sfinta Voia Ta. In toate faptele si cuvintele mele, Tu calauzeste-mi simtirile. In toate intimplarile neasteptate, nu ma lasa sa uit ca totul vine de la Tine.

Invata-ma sa fiu deschis si intelept cu fiecare din madularele familiei mele duhovnicesti, pe nimenea amarind, pe nimenea intristind.

Doamne da-mi puterea sa port osteneala zilei de astazi si toate intimplarile din vremea ei.  Calauzeste-mi voia si invata-ma sa ma rog, sa nadajduiesc, sa cred, sa iubesc, sa rabd si sa iert.

AMIN!


Rugaciunea Cuv. Sofronie


Rugaciune pt luminare

Doamne, îndreptează-ne, precum o mamă duioasă îşi îndreptează copiii săi mici.

Dă fiecărui suflet să cunoască bucuria mântuirii Tale şi puterea ajutorului Tău.

Dă uşurare sufletelor chinuite ale poporului Tău şi pe noi, pe toţi, ne învaţă prin Duhul Sfânt, să Te cunoaştem pe Tine.

Se chinuieşte sufletul omenesc pe pământ, Doamne, şi nu poate să se întărească cu mintea întru Tine, pentru că nu Te cunoaşte pe Tine, nici bunătatea Ta.

Mintea noastră este întunecată de grijile lumeşti şi nu putem pricepe bunătatea dragostei Tale. Tu ne luminează.

Milostivirii Tale toate îî sunt cu putinţă.

Tu ai spus în Sfânta Evanghelie, că morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi vor învia. Aşa fă acum: ca sufletele noastre moarte să audă glasul Tău şi să învie, întru bucurie.

Sf. Siluan Athonitul Citește în continuare


Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, făcătorul de minuni [11 iunie]

Troparul Sf. Ierarh Luca, glasul al III-lea:

„Nou sfânt al Mângâietorului te-a arătat pe tine, Luca, harul, în vremuri de necazuri şi prigoană, că bolile ca un doctor le-ai tămăduit şi sufletele ca un păstor le-ai călăuzit, Părinte cinstite, pildă a călugărilor şi a mirenilor, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.”

Condacul 1:

Veniţi, iubitorilor de sfinţi, cu căldură să lăudăm pe păstorul cel de Dumnezeu luminat al Simferopolei şi doctorul preaales: că în Rusia vieţuind ca un înger numele cel dumnezeiesc al lui Hristos a mărturisit; pentru care strigăm: Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare! Citește în continuare


Prohodul Domnului

Judecătorul a toată suflarea şi a tot gândul inimii este dat astăzi în mâinile judecătorilor celor fărădelege. Înaintea împăratului pământesc stă smerit Împăratul ceresc, Cel de a Cărui contemplare Se înfricoşează heruvimii. Cel Ce îndulceşte inimile noastre cu gânduri dumnezeieşti este străpuns cu săgeţile cuvintelor de hulă. Cu haină de ocară este îmbrăcat Cel Ce a îmbrăcat pe om cu haina frumuseţii chipului Său. Cel Neîncăput în oglinda cerului ca un fărădelege este socotit de fiii lui Israel şi strâmtorat pe lemnul Crucii. Scuipări în obraz primeşte Cel Ce a făcut tină şi a spălat ochii orbului din naştere, ca să vadă lumina cea simţitoare şi pe Sine, Lumina cea mai presus de lumină. Cel Ce a curăţit pe cei leproşi răni primeşte pe tot Trupul şi Cel Ce îmbracă toată făptura cu frumuseţe, din pricina pătimirii primeşte ştergerea chipului frumuseţii Sale. Cel Ce a oprit izvorul celei cu scurgere de sânge Se acoperă acum cu veşmânt de sânge, voind a curăţi toată întinăciunea lui Adam.Trestie în mâna dreaptă primeşte Cel Ce şterge zapisul păcatelor noastre cu mulţimea îndurărilor Sale. Cuvântul Ce ne scrie pe noi în cartea vieţii pe lemn este aşezat, statornicind scrierea mântuirii prin patima Sa. Între doi tâlhari a fost aşezat Cel înconjurat pururea de cetele îngereşti. Apă şi sânge ne-a izvorât din coasta Sa Cel Ce adapă toată făptura din izvorul pururea curgător al iubirii Sale dumnezeieşti. Cel Ce este spre toţi bun, nu a întors săgeţile hulelor împotriva celor împietriţi în răutate, şi iertare a cerut pentru cei rău întunecaţi de patimi.

Icoana pătimirii Acestuia să o închipuim şi noi în inimile noastre şi să o înconjurăm cu gânduri umilite, strigând: Hristoase, Mântuitorul nostru, Cel Ce Cruce ai răbdat pentru noi ca să ne aduci pe toţi în Raiul desfătării, de unde a fugit toată durerea, Izvorule al milostivirii, iartă râurile învolburate ale păcatelor noastre care ne-au stricat pământul inimii. Adapă-ne pe toţi din paharul iertării Tale şi scotându-ne din această viaţă pe calea pocăinţei, învredniceşte-ne a sta cu toţi Sfinţii Tăi la masa Împărăţiei Tale şi a ne adăpa din paharul dragostei Tale nesfârşite. Arată-ne nouă şi Învierea Ta şi străluceşte razele ei şi în mormântul inimilor noaste, ca împreună cu toată suflarea îngerească să Te slăvim, aducându-Ţi laudă împreună şi Tatălui şi Duhului Sfânt în veci. Amin.

Sursa: http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.com

UPDATE: cei care cautati Prohodul Domnului necenzurat, il puteti accesa aici.


Rugaciune catre Maica Domnului

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, păzitoarea neîncetată a cetăţii Tale, cu rugăciunea Ta cea bineprimită către Dumnezeu păzeşte cetatea sufletelor noastre. Revarsă mângâiere în inimile cele ostenite de lanţurile gândurilor rele, pleacă-Ţi privirea Ta şi cercetează pe robii Tăi, cei neputincioşi, care către Tine aleargă cu nădejde de izbăvire din cursele cele de multe feluri ale celui viclean. În cuptorul pântecelui Tău S-a copt Pâinea Vieţii, Care hrăneşte toată făptura cu nespusa-I bunătate, deci arată şi inimile noastre cuptor al gândurilor iubitoare de înţelepciune, întru care flăcările Duhului ard toată necurăţia cugetelor rele şi aprind făcliile gândurilor ce strălucesc lumina iubirii dumnezeieşti. În braţele Tale ai purtat pe Ziditorul Tău, Cel Ce cu mâna Sa din ţărână a zidit pe om, împodobindu-l cu a frumuseţii cunună. Tinde mâinile Tale la rugăciune şi refă frumuseţea chipului sufletului meu pe care am pierdut-o prin sălăşluirea în pământul patimilor. Citește în continuare